تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی


همیشه دعا کنید

چشمانی داشته باشید

که بهترین ها را در آدم ها ببیند،

قلبی

که خطاکار ترین ها را ببخشد،

ذهنی

که بدی ها را فراموش کند و

روحی

که هیچ گاه ایمانش به خدا را

از دست ندهد.