نصایح اخلاقیبسمه تعالی

غنی هیچ‎گاه سراغ غنی را نمی‎گیرد؛ غنی دنبال آن است که دیگری، غنی نباشد.
غنی، همیشه غنی را دفع می‎کند، چنان که دو قطب همنام، یکدیگر را دفع می‎کنند و هیچ‎کدام برای دیگری جاذبه ندارند.
خداوند غنی است و آدمی اگر خود را غنی بداند، دیگر خدا برای او هیچ جاذبه‎ای نخواهد داشت.


آیت الله حائری شیرازی حفظه الله
منبع کانون گفتگوی قرآنی