📖در جوشن کبیر یک عبارتی هست که میگوییم:

📢" یا کریم الصفح "


#معناش_خیلی_جالبه:👇

🔶یک وقتی یک کسی تورو میبخشه اما یادش نمیره که فلان خطا رو کردی وهمیشه یک جوری نگات میکنه که تو میفهمی هنوز یادش نرفته یک جورایی انگار سابقه ی بدت رو مدام به یادت میاره.


🔶ولی یک وقتی یک کسی تورو میبخشه و یک طوری فراموش میکنه انگار نه انگار تو خطایی رو مرتکب شدی 

اصلا هم به روت نمیاره.

🔴👈به این نوع بخشش میگن

صفح...

❗️✔️و خدای ما اینگونه است...

____________

👈امیداست در این روز و شب های عزیز،بیدار شویم ؛نه بیدار بمانیم.😔🙏


🌹 #التماس_دعا 🌹