1.متداولترین نام
 متداولترین نام در دنیا محمد است.

2.نماز مستحبی
نماز مستحبی را می توان هم در حال راه رفتن و هم سواری خواند گر چه رو به قبله هم نباشی.

3.سجده
سجده بر توتون جایز است.

4.مهمترین اعمال دینی
نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم گردد عبادت های دیگر هم قبول می شود.  

5.قرآن کریم
قرآن کریم داراى 30 جزء است ، که هر جزء با جزء دیگر از نظر طول برابر است. احتمال دارد که حضرت رسول(ص)(3) یا جانشینان ایشان این تقسیم را، براى آن‏که قراءت روزانه قرآن آسان باشد، انجام داده‏ اند.بقیه موارد + معجزات علمی قرآن در ادامه مطالب
6.قرآن کریم
هر جزء از اجزاى سیگانه قرآن، چهار یا دو حزب و کل قرآن 120 یا شصت حزب است. شاید این تقسیم‏بندى نیز براى تسهیل قراءت قرآن در مجالس فاتحه بوده باشد.

7.قرآن کریم
تعداد آیات قرآن بر طبق روایات 6236 فقره است.
تعداد کلمات قرآن 77807 فقره است.

8. حروف مقطّعه
 حروف مقطّعه  به حروفى مانند الم [الف، لام، میم‏]، طسم [طا،سین ، میم‏]، کهیعص [کاف، هاء، یاء، عین، صاد] گفته مى‏شود که گسسته از همند و متشکل از 29 حرف یا مجموعه حروف هستند که در آغاز 28 سوره قرآن - که همگى مکى هستند جز بقره و آل عمران - آمده است.

9.بلندترین و کوتاه‏ترین
بلندترین سوره قرآن، سوره بقره است.
کوتاه‏ترین سوره، سوره کوثر است که طول آن فقط یک سطر و نیم است.

10.تمامى حروف الفبا
دو آیه در قرآن هست که تمامى حروف الفبا در آنها به‏کار رفته است، این دو آیه عبارتند از آیه 154 سوره آل‏عمران که آغاز آن چنین است: <ثمّ أنزل علیکم من بعد الغمّ أَمَنةً نعاساً یغشى طائفة منکم...» و دیگر آیه 29 (=آیه آخر) سوره فتح که آغاز آن چنین است: <محمّد رسول‏اللَّه و الذین معه أشدّاء على الکفار رحماءُ بینهم...».

11.عکس کامل
دو آیه در قرآن کریم هست که صنعت قلب مستوى یا عکس کامل دارد. یعنى از هر دو سو یکسان خوانده مى‏شود: 1) <کلٌّ فى فلک» (یس، 40) 2) و <ربّک فکّبر» (مدثر، 3).

12.وسط قرآن
وسط قرآن مجید،یعنى آن‏جاکه درست به‏نصف تقسیم مى‏گرددکلمه«ولیتلطّف»(سوره کهف، 19) است.

13.چهار تشدید متوالى
چهار عبارت قرآنى هست که در هر یک از آنها چهار تشدید متوالى وجود دارد:
1. نسیّاً رَّبُّ السّماوات (مریم، 64 و 65)؛
2. فى بحرٍ لُّجّىٍّ یَّغْشاه موج (نور، 40)؛
3. قولاً مّن رَّبٍّ رَّحیم (یس، 58)؛
4. ولقد زّیّنّا السَّماءَ (ملک، 5).

14.انبیاى الهى
در قرآن کریم از 25 تن از انبیاى عظام الهى نام برده شده است و شرح مفصل یا کوتاه دعوت آنان قوم خود را به توحید و نیکوکارى آمده است.
این پیامبران عبارتند از: 1. آدم(ع) 2. ابراهیم(ع) 3. ادریس(ع) 4. اسحاق(ع) 5. اسرائیل [=یعقوب‏](ع) 6. اسماعیل(ع) 7. الیاس(ع) 8. الیسع(ع) 9. ایوب(ع) 10. داود(ع) 11.ذوالکفل(ع) 12. زکریا(ع) 13. سلیمان(ع) 14. شعیب(ع) 15. صالح(ع) 16.عیسى(ع) 17. لوط(ع) 18. محمد(ص) 19. موسى(ع) 20. نوح(ع) 21. هارون(ع) 22. هود(ع) 23. یحیى(ع) 24. یوسف(ع) 25. یونس(ع).

15.«اعجاز عددى قرآن کریم»
«اعجاز عددى قرآن کریم» یکى از رشته‏ هاى قرآن‏پژوهى جدید است که مقصود آن نشان‏دادن نظم اعجازگونه ریاضى قرآن کریم است. نخستین مسأله که حیرت و اعجاب جهانیان را برانگیخت فرضیه عدد نوزده بود که بسم‏ اللَّه ‏الرحمن الرحیم، نوزده حرف است و کلمه <اسم» نوزده‏ بار در قرآن آمده است، و کلمه جلاله (اللَّه) 2698 بار که مضربى از نوزده است؛ یعنى 19 142؛ و <الرحمن» 57بار (3 19)، و <الرحیم» 114بار (19 6) در قرآن به‏ کار رفته است.
ازجمله یکى از بزرگ‏ترین قرآن‏پژوهان ایران، آقاى دکتر محمود روحانى، که صاحب یکى از دقیق‏ترین فرهنگ‏ها و فهرست‏هاى آمارى قرآن است .

تعدادى از آمار و ارقام شگفت‏آور :

16.واژه دنیا
واژه دنیا در قرآن کریم 115 بار به‏کار رفته است، و واژه آخرت هم همین تعداد.

17.کلمه یوم
کلمه یوم به معنای روز (به صورت مفرد) 365 با ربه تعداد روزهای سال شمسی در قرآن بکار رفته است. همچنین این کلمه به صورت جمع و اشاره به دو روز به تعداد روزهای ماه در قرآن قابل شمارش است.

18.کلمه شهر
کلمه شهر در زبان عربی به معنای ماه است. در قرآن این واژه 12 مرتبه به تعداد ماههای سال آمده است.

19.کلمه جلاله (اللَّه)
 کلمه جلاله (اللَّه) در قرآن کریم 2699 بار به‏کار رفته است.

20. واژه « سجد »
 واژه « سجد » و مشتقات مربوط به آن 34 مرتبه در قرآن کریم بکار رفته است که این تعداد برابر با مجموع سجده های 17 رکعت نماز در شبانه روز می باشد. در هر رکعت 2 سجده انجام می شود که در مجموع شامل 34 سجده است.

21.واژه ساعه
 در قرآن واژه ساعه یا همان ساعت 24 مرتبه آمده است. این تعداد برابر با تعداد ساعات در یک شبانه روز می باشد.

22. واژه شیاطین
شیاطین 68 مرتبه، ملائکه هم همین تعداد.

23.واژه حیات
حیات 71 بار، موت هم همین تعداد.

24.واژه علم و معرفت
علم و معرفت ومشتقات آنها 811 بار، ایمان و مشتقات آن‏هم همین تعداد.

25.واژه ابلیس
 واژه ابلیس 11 مرتبه و پناه بردن به خدا از دست او نیز 11 بار در قرآن آمده است.

26.لفظ سماوات
سماوات السبع یا سبع سماوات، هفت بار به‏کار رفته است.

27.لفظ صلاة
لفظ صلاة و قیام و اقیموا و مشتقات آن 51 بار به‏کار رفته است که برابر با هفده‏رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز مستحب شبانه‏روزى است.

28.لفظ وصى
مشتقات وصى/ توصیه به‏تعداد اوصیاى الهى دوازده بار به‏کار رفته است.

29.لفظ شیعه
لفظ شیعه و مشتقاتش دوازده بار در قرآن به‏کار رفته است.

30.لفظ فرقه
مشتقات فرقه، 72 بار به‏کار رفته است و این به‏تعداد 72 فرقه اسلامى است.


31.جاهایی که نماز خواندن مکروه است :
جاهایی که نماز خواندن مکروه است عبارتند از: حمام ها، زمین نمک زار، مقابل انسان، مقابل دربی که باز است، مقابل قبر، در قبرستان و رو بروی اتش.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

معجزات عددی قران
* اگر کلمه یکتا که در عربی واحد میشود را در ابجد حساب نماییم، عدد نوزده به دست خواهد آمد.
* جمع حروف بسم الله الرحمن الرحیم نوزده میشود.
* اولین سوره ای که نازل شد سوره مبارکه علق بود که از آخر قرآن نوزدهمین سوره از قرآن میباشد. 
* سوره علق نوزده آیه دارد. 
* در قرآن همه ی سوره ها دارای بسم الله الرحمن الرحیم میباشند به جز سوره توبه. اگر ما 114 سوره داشته باشیم 113 سوره از آن دارای بسم الله الرحمن الرحیم میباشد که این عدد بر 19 تقسیم پذیر نیست، ولی اگر شما نوزده سوره بعد از سوره توبه به پیش روید، به سوره ای میرسیم که یک (بسم الله الرحمن الرحیم) اضافه دارد (سوره ی نمل) و در نتیجه ما 114 بسم الله الرحمن الرحیم خواهیم داشت . 
* و بسیار بسیار نشانه ها ی دیگر. 
 * کلمه “الله“ 2698 مرتبه در قرآن تکرار شده که مضربی از عدد 19 است (142 * 19 ) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحیم“ نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب اینکه در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله “ الله الصمد“ آمده در صورتی که اگر “هو الصمد“ می آمد ، جمله صحیح بود. از نظر دسترو زبانی باید “هو “ می آمد اما با این حال “الله“ آمده است ، اگر بجای “الله“ “هو“ می آمد ، سیستم ریاضی قران بهم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“.

* مورد جالب دیگر در سوره مریم حروف مقطعه کهیعص می باشد که بصورت حروف آغازین آمده است ، این حروف در سوره مریم ، بصورت جداگانه ، با این تعداد بکار رفته اند: حرف “ک“ 137 مرتبه، حرف “ه“ 168 مرتبه ، حرف “ی“ 345 مرتبه ، حرف “ع“ 122 مرتبه، حرف ص“ 26 مرتبه. جمع این ارقام به این صورت است:

* 345+ 168+137+122+26= 897 که مضروب عدد 19 می باشد (42*19) یعنی مجموع تکرار حروف پنجگانه (ک، ه ، ی ، ع ، ص،) سوره مریم (سوره شماره 19) علاوه بر آنکه برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم ) قابل تقسیم است، بر عدد 14 (که تعداد حروف مقطعه است) نیز قابل تقسیم می باشد(798=57*14).


religious.parsiblog.com:منبع