ڪـــــرامات. مادرانه

 

🌟 وقتى که فاطمـــه زهرا«سلام الله علیها» رحلت کرد، ام ایمن قسم خورد که در مدینه نماند؛ چون طاقت نداشت جاى خالى حضرت را مشاهده نماید.

🌟 لذا به سوى مکه رفت و در میان راه به تشنگى شدیدى دچار شد. دستهاى خود را به سوى آسمان بالا برد و گفت :

پروردگارا!من خدمتگزار فاطمه«س» هستم ، مرا از عطش ، مى میرانى ! آنگاه خداوند از آسمـــان سطلى پایین فرستاد. ام ایمن از آن نوشید و هفت سال به غـــذا و آب ، نیازى پیدا نکرد. در روزهاى بسیار گرم ، مردم ، او را به زحمــت مى انداختند، ولى اصلا تشنه نمى شد.

 

✍ منبع: بحار الاءنوار 43،