قرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی ، آدمی را رهنمون است و هرکس به اندازه ظرف درونی اش از بحر لایزال آن رفع عطش میکند .


  ادامه مطالبرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی ، آدمی را رهنمون است و هرکس به اندازه ظرف درونی اش از بحر لایزال آن رفع عطش میکند . نظر این دانشمندان در مورد قرآن بیانگر فراگیر شدن تعلیمات آسمانی این کتاب الهی .است
بدیهی است که هر اندیشمند از زاویه دید خود به قرآن نگریسته است و قادر به کشف تمام ابعاد و ویژگی ها و .همچنین عمق معارف آن نبوده اند .

1-آلبرت انیشتین (1955-1879) : )) قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست ، بلکه مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راه راست ، راهی که بزرگترین فلاسفه دنیا از تعیین و تعریف آن عاجزندهدایت میکند ((.

2-ویل دورانت)متولد1885 )): (رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه امور آن از جانب خدا و به طریق وحی آمده است .قرآن شامل مقرراتی دربرگیرنده : ادب ، تندرستی ، ازدواج ، طلاق ، رفتار با فرزندان و حیوانات و بردگان ، تجارت ، سیاست ، ربا ، دین ، عقود ، وصایا ، امور صناعت ، مال ، جریمه ، مجازات ، جنگ و صلح است . قرآن در جان های ساده ، عقایدی آسان و دور از ابهام پدید می آورد که از رسوم و تشریفات ناروا و از قید بت پرستی و کاهنی آزاد است .قرآن اصول نظم جمعی و وحدت اجتماعی را در بین مسلمانان استوار کرده است.))

3 ناپلئون بناپارت(1821-1769) : (( قرآن به تنهایی عهده دار سعادت بشر است . امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان و تحصیل کردگان تمامی کشورها را با یکدیگر متحد کنم و نظامی یکنواخت ، فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و مردم را به سعادت رهبری میکند، تشکیل دهم .

-4 ((مهاتما گاندی(1948-1869) : (( از راه آموختن دانش قرآن ، هر کس به اسرار وحی و حکمت های دین بدون داشتن خصوصیات مصنوعی ، نایل میشود . در قرآن چیزی دیده نمیشود که اعمال زور را جهت برگرداندن مذهب اشخاص تجویز کند . این کتاب مقدس به ساده ترین وضع ممکن میگوید : اکراه در دین وجود ندارد .

5-گوته (شاعر آلمانی) در سال 1832 گفت : (( سالیان دراز ما را از پی بردن به حقایق قرآن و عظمت آورنده ی آن محروم و دور نگه داشتند ، لیکن بر اثر پیشرفت علم ، عن قریب این کتاب توجه افراد بشر را به خود جلب میکند و محور افکار همگان میگردد .((

 6-لئون تولستوی(فیلسوف روسی)) : (قرآن مشتمل بر تعلیمات و حقایق روشن است و عموم افراد بشر میتوانند از آن بهره مند شوند.))

7-برنارد شاو)فیلسوف انگلیسی( پیش بینی میکند که اروپا در آینده ، دین و کتاب محمد(صل الله علیه و آله) را قبول خواهد کرد.

  8 دکتر مارکس(1883-1818) : قرآن شامل تمام پیام های خدایی است که در تمام کتب مقدس ،عموما، برای جمیع ملل آمده است . در قرآن آیاتی موجود است که اختصاص به طلب علم ، دانش ، تفکر ، بحث و تدریس دارد و چاره ای جز این اعتراف ندارم که این کتاب محکم بسیاری از اشتباهات بشر را تصحیح کرد.

 9 ـ دکتر شبلی شمیل(1917-1853)شاگرد ویژه داروین : )) رسول و پیامبر اسلام با بلاغت قرآن ، عقول بشری را متوجه خویش ساخت و آن ها را در برابر کتاب خویش از خود بی خود کرد((.

  10 شارلس فرانسیز)استاد آمریکایی) : ( انجیل کتابی است که در آمریکا کسی آن را نمیشناسد ولی قرآن کتابی است که هر مسلمان با آن آشناست و این ادعا گزاف نیست . ولی باید گفت که نشناختن انجیل از خوش شانسی مذهب مسیحیت است .(

محقق:علی امری نژادمنبع:   http://www.khosravi11.blogfa.com/