تو مدافع حرم - و من مدافع حجــــاب

من در ســــــنگر
حجاب مدافع خون شهیدان خواهم بود.

ان شالله


به گنجایش دلتان همراهمان باشید در ختم صلوات برای پیروزی مدافعان حرم


ختم صلوات به نیت پیروزی مدافعان حرم حضرت زینب (س)
کلیک کنید

کانون گفتگوی قرانی